FAQs Complain Problems

समाचार

जन्म दर्ता प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
दर्ता गरेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यलय
सेवा शुल्क: 
50
आवश्यक कागजातहरु: 

क) बालकको पिता वा माताले नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र वा सो
को प्रतिलिपि

ख) अस्पतालमा जन्म भएको भए अस्पतालको जन्म प्रमाणित प्रतिलिपि