सहभागी पठार्इ दिने सम्बन्धमा बर्दगोरिया गाउँपालिका सामुदायीक विद्यालय सबै।

आर्थिक वर्ष: