निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा बर्दगोरिया गा.पा भित्रका सामुदायीक विद्यालय सबै ।

आर्थिक वर्ष: