FAQs Complain Problems

समाचार

IEMIS Excel Software Upload गर्ने सम्बन्धमा बर्दगोरिया गा.पा.सम्पुर्ण सामुदायीक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ।

IEMIS Excel Software Upload गर्ने सम्बन्धमा बर्दगोरिया गा.पा.सम्पुर्ण सामुदायीक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ।

आर्थिक वर्ष: