FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मेडिकल ल्याव सामाग्री खरिदको वोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 04/03/2024 - 11:01

स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क वितरण गरिने औषधी तथा औषधीजन्य सामानहरुको e-bidding सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 03/05/2024 - 16:21

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना (औषधि तथा औषधि जन्य पदार्थ खरिद)

७८-७९ 11/11/2021 - 15:12

कवाडीको कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्का दिने सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 11/19/2020 - 15:34

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना (मोटर साइकल खरिद)

७७/७८ 11/19/2020 - 12:15

बोलपत्र आशय पत्र सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 05/05/2020 - 15:59

दरभाउपत्र स्विकृत गरिने आशयको सूचना ।

७६/७७ 04/24/2020 - 15:25

बोलपत्रको आशय सम्बन्धमा सूचना ।

७६/७७ 01/16/2020 - 19:33

सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

७६/७७ 01/10/2020 - 14:13

आ.व. २०७६।७७ का लागी गिट्टी बालुवा माटो लगायतको कर तथा शुल्क संकलनको ठेक्का सम्बन्धि वोलपत्र आव्हावनको सुचना ।

७६/७७ 08/08/2019 - 15:38

Pages