FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बर्दगोरिया सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 09/21/2022 - 12:15 PDF icon बर्दगोरिया सहकारी ऐन २०७४.pdf
बर्दगोरिया गा.पा. विपद व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/21/2022 - 11:06 PDF icon १३. बर्दगोरिया गा.पा. विपद व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/21/2022 - 11:05 PDF icon १०. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/21/2022 - 10:45 PDF icon ८. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
बर्दगोरिया गाउँपालिका उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/21/2022 - 10:43 PDF icon ७. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन २०७४ ७८-७९ 07/11/2022 - 17:21 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली२०७४ ७८-७९ 07/11/2022 - 17:08 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली२०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७८-७९ 07/11/2022 - 17:06 PDF icon गाउँ कार्यपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि२०७४ ७८-७९ 07/11/2022 - 16:41 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यबिधि,२०७४.pdf
बर्दगोरिया गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४) ७८-७९ 07/11/2022 - 16:37 PDF icon गाउँपालिका निर्णय र आदेश कार्यबिधि.pdf

Pages